Nätverket Vargar

Upprop: - Ingen jakt på Varg

Vargen var nästan utrotad i Sverige, trots allt lyckades några få överleva och med hjälp av någon eller några invandrare från öster så finns det dessbättre ännu kvar Varg i vår natur.

Frågan är om de kommer att klara sig, för de är hårt inavlade och mer genetiskt lika än om de vore helsyskon.

En stam på 200 vargar är egentligen ingenting och inte nog för att säkra vargens överlevnad.

Man kan fråga sig vad det beror på att fler hundar dödas av varg sedan jaktförordningens § 28 ändrades så att man fick skjuta en varg som försvarade sitt revir mot en "inkräktare".

Det är en skam att de regerande allianspartierna inte vågar stå emot en liten men högljud skar människor vars vargskräck säker grundar sig i sagor de hört som barn eller för att de ser vargen som en konkurrent om bytet. Regeringen skall leva upp till de internationella åtagande som Sverige skrivit på så som EU Art och habitatdirektiv till skydd mot utrotningshotande arter.

Det är en skam för ett så rikt land som Sverige att de inte anser sig har råd och vilja att bevara rovdjuren i vårt land samtidigt som de begär att andra fattiga u-länder skall skydda och bevaka andra rovdjur så som tiger, lejon, panter mf.

Sverige är ett glest befolkat land där det finns plats för alla naturligt förekommande djurarter i ett sådant antal som är nödvändigt för artens fortlevnad.

Så gör din röst hör det är hela befolkningen och inte jägarkåren som skall bestämma om det skall finnas rovdjur i vår natur eller inte.

Detta upprop kommer att lämnas till Miljöminister de 15 maj 2009

Calle Blåholtz

 

Varg

Lodjur

Järv

Bjöorn