Vargar - 
et nettverk for rovdyr 

 i Norden


 • Er du av den mening at de store predatorene som lever i Nord-Europa, det vil si bjørn, gaupe, jerv og ulv, må få lov til å leve naturlig i økosystemene?  
 • Synes du at ulve, gaupe, bjørn og jerv skal leve i Nord-Europa, selv om de dreper og spiser elg, rådyr og hare? 
 • Synes du at de viltlevende predatorene i naturen bør ha fortrinnsrett overfor mennesker når det gjelder tilgang til ville byttedyr? 
 • Er du av den oppfatning at hat mot store predatorer er irrasjonelt, at det bygger på mangel på kunnskap og vilje til å akseptere natursammenhengene, og at rovdyrhat må møtes med informasjon og andre tiltak? 

Vi er et nettverk som arbeider på denne måten: 

 • Alle medlemmene er med på en elektronisk postliste.
 • Nettverket har ikke noe styre eller noen administrasjon, bare en administrator for epostlisten "Vargar." 
 • Medlemsavgift er ikke obligatorisk, men helt frivillig. 
 • Som medlem har du muligheten til å bli med på diskusjonene, utveksle erfaringer og dermed undervise både deg selv og andre i rovdyrspørsmål. 
 • Du er også velkommen til å bidra med informasjon som kan publiseres på nettverkets internettside. 
 • Du har mulighet til å bli med på aktiviteter etter eget ønske, eksempelvis offentlige møter vedrørende rovdyr, samt forskjellige uformelle møter og sammenkomster mellom medlemmene i nettverket. 
 • Du følger med på diskusjonene rundt predatorer i dine lokale nyhetsmedia og ved hjelp av nettverket kan du hele tiden få hjelp til å bidra med konstruktive og saklige innlegg, og til å erstatte uvederheftige leserinnlegg og artikler med faktainformasjon om disse dyrene og de økosystemene de inngår i. 


 
 

Slik blir du med i nettverket og medlem av epostlisten:

Bli med på Vargar 
 groups.yahoo.com

Efter at du har meldt deg på, send en melding til calle@vargar.se og gi ditt navn, din adresse og telefonnummer. Det er også viktig at du sier i fra om du gir oss din tillatelse til å offentliggjøre dine bidrag i våre fora. (Hvis du ikke eksplisitt gir oss denne tillatelsen, må vi nemlig gå ut i fra at du ønsker å være anonym.) Du vil deretter motta en bekreftelse fra administratoren på at du har blitt medlem av nettverket. 

Hvis du har spørsmål, send disse til: 
calle@vargar.se

Du er velkommen til nettverket - rovdyrene trenger deg! 


Administratorer:
Calle Blåholtz


Macbeth: En av fjellrevene i EUs "SEFALO-prosjekt."


Foto av Macbeth: Bodil Elmhagen
Andre fotografier: Lars Nyblom

Pekere til rovdyrsider