Nätverket Vargar

Föreningen!

 • Tycker du att de stora rovdjuren i Norden skall bevaras till eftervärlden?
 • Tycker du att varg, lo, björn och järv skall få finnas i Norden, även om de tar älg, rådjur och harar?
 • Tycker du att det är fel att rovdjuren i Norden jagas för att de konkurrerar med jägarna om viltet i naturen?
 • Tycker du att rovdjurshatet är orimligt, att det bygger på okunskap och ovilja och att det måste bemötas med information och andra aktiviteter?
 • I så fall är du välkommen till oss.

 • Alla medlemmar ansluter sig till en e-postlista. 
 • Nätverket har ingen styrelse, endast en administratör av e-post-listan Vargar.
 • Medlemsavgiften är frivillig. Kontonumret för frivilliga bidrag är: 
  (6542) 48 096 768: "Nätverket Vargar" - 
  Sv. Handelsbanken, östervåla

 • Du deltager i debatten på listan, utbyter erfarenheter, informerar dig och informerar andra.
 • Du får gärna bidraga med uppgifter för publicering på hemsidan.
 • Du deltager i de aktiviteter du vill, t.ex. offentliga möten om rovdjur, nätverkets interna träffar och samkväm mm.
 • Du följer rovdjursdebatten i din lokaltidning och kan med hjälp av nätverket besvara insändare och artiklar med fakta.
Varg

Lodjur

Järv

Bjöorn